تبلیغات
نخبگان - هورمون ها ودستگاه درون ریز
 
نخبگان
مطالعات زیست شناسی دانش آموزان فرزانگان 1 مشهد
 
 
سه شنبه 19 دی 1391 :: نویسنده : فاطمه رفیعی

هورمون ها ودستگاه درون ریز

تعریف هورمون :

هورمون ماده ای است شیمیایی که از غدد درون تراوا یا غدد مترشعه داخلی به درون جریان خون ترشح می شود . و بوسیله خون به اعضا یا بافتهای دیگر بدن حمل می شود و در آنجا کارش اصلاح ساختار یا عملکرد عضو یا بافتی از بدن می باشد.کورتیکوستروئیدها از قشر فوق کلیوی و هورمون رشد از غدد نخامی و آندروژن از بیضه ها مهم ترین هورمون های بدن را تشکیل می دهند .تگاه هورمونی چگونه کار دستگاه هورمونی به تنظیم فعالیتهای بدن کمک میکند.این دستگاه ازتعدادی غده به نام غدد مترشعه داخلی تشکیل میشود که گروههایی از پیامهای شیمیایی را که هورمون نامیده میشود را تولید میکنند.هورمونها به داخل جریان خون میریزند و به سراسر بدن حمل میشوند تا اینکه به اعضای مقصد در بدن برسند.

Illu endocrine system.jpg


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دستگاههای مرتبط با دستگاه هورمونی

دستگاه گردش خون:

خون پیامهای شیمیایی را که هورمون خوانده میشود و از غدد هورمونی آ زاد میشود دریافت میکند هورمونها همراه با جریان خون به هر جای بدن که مورد نیاز باشد میروند.

دستگاه هورمونی:

دستگاه هورمونی که مواد شیمیایی با هورمونها را آزاد میکند با دستگاه گردش خون و تناسلی مرتبط است.

دستگاه تناسلی:

چرخه قاعدگی زنانه توسط هورمونهای آزاد شده از سوی مغز و اعضای تناسلی تحریک میشود. ویژگیهای جنسی مردانه نیز توسط هورمونهای آزاد شده از سوی مغزو اعضای تناسلی تحریک میشود.

غده های مترشعه داخلی عبارتند از :

غده هیپوفیز غده تیروئید غده فوق کلیوی لوزالمعده تخمدانها ( در زنان ) و بیضه ها ( در مردان )

غدد هورمونی مغز:

درسمت پایین مغز دو غده هورمونی مهم قرار دارند :

غده هیپوفیز و هیپوتالاموس این دو غده با مغز با یکدیگر و با بقیه دستگاه هورمونی تاثیرات متقابل دارند. یکی از وظایف حیاتی آن کنترل آزاد شدن هورمونها توسط غدد دیگر است.غده کوچک صنوبری نیر که هورمونهایی را به بدن ترشح میکند در مغز قرار دارد.

غده هیپوفیز:

غده هیپوفیز مواد شیمیایی به نام هورمونها را تولید میکند که بر بافتها واعضای سراسر بدن ثرمیگذارند.این غده هورمونهایی ترشح میکند که رشد بدن را کنترل میکنند هورمونهایی که بر ادرار اثر میگذارند هورمونهایی که تولید مثل را تنظیم میکنند. غده هیپوفیز دوبخش متمایز دارد:

لوب بزرگ جلویی که انواع مختلف هورمونها را میسازد و آزاد میکند. و لوب عقبی که هورمونهای

ساخته شده در بخش دیگری از مغز به نام هیپوتالاموس را آزاد میکند.

هورمون های مترشعه از هیپوفیز ( غده نخامی ) :

هورمون رشد ( سوماتوتروپین ) :

این هورمون از غده هیپوفیز ساخته شده و در آن انبار میشود . که عهده دار رشد استخوان های دراز اندام و ساخت پروتئین در بدن می باشد. تولید بیش از اندازه آن پیش از بلوغ به درشت نمایی یا اکرومکالی ( اندازه درشت در دست پا و صورت) میگردد و نبودن کافی آن در کودکان سبب کوتولگی می شود.

گونادوتروپینها :

این هورمون از غده هیپوفیز ساخته می شود و بر بیضه ها یا تخمدان ها تاثیر می گذارد و آنها را به تولید هورمون جنسی و تومه یا تخمک و در مردان تولید اسپرم را بر می انگیزد .

گنادونادوتروفین های اصلی عبارتند از :

هورمون محرک فولیکول : ( FSH )-

این هورمون در رسیدن فولیکول در تخمدان ها و تشکیل تومه در بیضه ها را تحریک میکند .

هورمون های زرده ساز : (LH) -

تحریک برای تولید هورمون ها در بیضه ها و تخمدان ها را به عهده دارد .

هورمون ضد پیش آبزایی ( وازوپرسین ) :

این هورمون از غده هیپوفیز ساخته شده و سبب افزایش جذب آب در کلیه می شود.بدین صورت از اتلاف مفرط آب حین فعالیت های شدید بدنی جلوگیری میگردد .

غده تیروئید و پاراتیروئید:

غده تیروئید یکی ازاعضای عمده تولید کننده هورمون است .این غده در گردن زیر حنجره واقع شده است و از دو لوب متصل به هم تشکیل میشود.

تیروئید دو هورمون مختلف را تولید میکند یکی از آنها فعالیت شیمیایی را در سلولهای بدن افزایش میدهد تا انرژی تولید شود ( تیروکسین یا یدوتیروئین ) و دیگری سطح کلسیم را در جریان خون افزایش میدهد.

غده پارا تیروئید نیز از چهار ساختار بیضی شکل کوچک در داخل غده تیروئید تشکیل میشوند.این غده ها هور مونی را تولید میکنند که سطح کلسیم را در خون بالا میبرد.هر گاه سطح کلسیم بدن افت کند این غده ها هورمونهایی را ترشح میکنند که موجب آزاد شدن یا ذخیره کلسیم بیشتر در نواحی مختلف بدن به منظور حفظ تعادل سلامت میشوند.

غده فوق کلیوی :

غده آدرنال اعضای هورمونی کوچکی هستند که در بالای کلیه ها قراردارند. بخش خارجی این غده سه هورمون تولید میکند:

یکی برای کنترل توازن مواد معدنی در خون واستروئید ها برای تنظیم سوخت و ساز(تغیرات شیمیایی بدن) و هورمونهای جنسی( در زنان . تستوسترون و در مردان استروژن و پروژسترون ) برای تولید مثلداخلی ترین بخش غده آپی نفرین یا آدرنالین را تولید میکند که هورمونی است که بدن را قادر میسازد در قبال استرس فورا واکنش نشان دهد.

لوزلمعده:

لوزلمعده در بالای شکم درست در پشت معده واقع شده است.این عضو علاوه تولید عصاره هایی که به هضم غذا کمک میکنند دو هورمون نیز به داخل خون می ریزد.انسولین و گلو کاگون را نیز که این هورمونها مسئول کنترل سطح قند خون هستند را ترشح می کند .

گلوکاگون با عمل بر روی کبد سطح قند(گلوکز) خون را بالا میبرد اما انسولین سطح قند خون را پایین می آورد.

تخمدانها و بیضه ها:

افراد مونث دو تخمدان در طرفین رحم خود دارند. تخمدانها دو هورمون جنسی مونث به نام استروژن و پروژسترون را تولید میکنند.این هورمونهای جنسی تکامل اعضای تناسلی مونث و ظهور ویژگیهای زنانه را در زمان بلوغ کنترل میکنند.

این تحولات شامل رشد سینه ها . رشد موی بدن . وتغیرات شکل بدن است.تولید این هورمونها توسط هیپوتالاموس و غده هیپوفیز در مغز کنترل میشود.

افراد مذکر دو بیضه دارند که درست بیرون از شکم در داخل کیسه بیضه آویخته شده اند .

بیضه ها هورمونی به نام تستوسترون را تولید میکنند که تکامل اعضای تناسلی مردانه را کنترل کرده و نیز موجب ظهور ویژگیهای مردانه معینی در زمان بلوغ میشود.این تحولات شامل تغییراتی در شکل بدن. رشد مودر صورت وبدن. بم شدن صدا. وتغییرات رفتاری است.

جدول شماره (1) انواع هورمون ها را بر حسب کارکردهای خاص خود معرفی می کند.

جدول شماره (2) فعالیت هایی که هورمون ها در آن نقش دارند را بیان می کند.

جدول شماره (1)

هورمون

منبع

کارکرد

پرولاکتین

هیپوفیز

کنترل کننده ی تولید شیر و تولید هورمون جنسی ماده

هورمون رشد

هیپوفیز

مستقیماً بر روی بافت ها تأثیرمیگذارد

کورتیزول و کورتیکوسترون

غدد فوق کلیوی

هنگام درد و شوک، بدن را در کنار آمدن با این عوامل یاری می دهند و میزان گلوکز خون را در مواقع لزوم بالا می برند. همچنین در کنترل چربی های موجود در بدن مؤثر هستند

آدرنالین و نورآدرنالین

غدد فوق کلیوی

آماده کردن و تجهیز بدن برای انجام فعالیت های ناگهانی

استرادیول و پروژسترون

تخمدان ها

کنترل کننده بروزو رشد صفات و ویژگی های جنسی زن

تیستوسترون

بیضه ها

ترل کننده بروز و رشد صفات و ویژگی های جنسی مرد

تیروکسین

تیروئید

تسریع کننده واکنش های شیمیایی بدن

انسولین

لوزالمعده

کنترل کننده میزان قند خون


جدول شماره (2)

هورمون

تعادل آب

سوخت و ساز گلوکز

تولید مثل

رشد

تنظیم درجه حرارت

تیروکسین

تری یدوتیروفین

تیستوسترون

استرادیول

آدرنالین

نورآدرنالین

آلدوسترون

انسولین

گلوکاگن

کورتیزول

هیپوفیز

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

 
 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 18 بهمن 1391 11:38 ب.ظ
مطلبت خوبه و می تونه به عنوان رفرنس استفاده بشه حتما خودتم خوندی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مطالعات دانش آموزان پایه سوم راهنمایی فرزانگان 1

مدیر وبلاگ : سیده نرجس قوام
نظرسنجی
آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

آیا از مطالب ایجاد شده رضایت دارید ؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :